Norwegian English

Aktivitetskalender

Verving av medlemmer

Styret og noen grendemenn var samlet på Buttekvern for å komme fram til måter å verve flere medlemmer på. Det viktigste vi har er jo medlemmene. Det ble bestemt at vi gir bort 3 årbøker av eldre årgang til nye medlemmer. De som ikke hadde anledning til å komme av grendemenn, skal Leder Thorleif Kvissellien besøke for å informere. Samtidig vil han oppfordre flere veldringer til å levere stoff til årboka.

Fra venstre: Stein Sørum, Thorleif Kvissellien, Gerd Karin Nylund,Steinar Krogstie,

Johannes Brøndsløkken og Tor Hatterud. Sittend f.v. Lars Raknerud og Eli M. Holen.

BESØKENDE

Vi har 53 gjester og ingen medlemmer på besøk.