Til alle innbyggere i Veldre.

Nå er vi endelig igang med å samle inn stoff til vårt nye prosjekt Bygdebøker i Veldre. Vi har laget et skjema som omhandler familien som bor på stedet. Du kan velge å fylle ut det som passer, men jo flere opplysninger jo bedere blir resultatet i boka. Vi vil bygge opp bøkene omtrent slik som Brøttum Historielag har gjort.
Du vil få mulighet til å lese og godkjenne stoffet før det gis ut.
Det er laget 4 sider som kan fylles ut.
Her er skjema
Eventuelle spørsmål rettes til ..........