Oppsummering fra bygdebokmøtet i Veldre historielag den 15.01.2014

 

Tilstede:

Fra styret: Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Hans Anders Haave, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Andre: Anders Ole Hauglid, Eivind Elstrand, Thorleif Kvisselien, Stein Sørum og Per Dobloug

Tema: Videre planlegging og arbeid med oppstart av nyskriving og oppdatering av Veldre bygdebok

 

Torleif hadde på forrige møte fått i oppdrag å finne ut hva som allerede finnes av utgitt stoff. Han hadde laget en oversikt over stoff som han hadde kalt: «I hylla mi». Det var ei imponerende samling. Vi så litt på oversikten på møtet. Alle ser nøye på det til neste gang, kanskje har vi enda mer. Det er i hvert fall mye å ta fatt på.

Eivind Elstrand legger fram tanker om fornyelse av Veldre bygdebok. Han var godt forberedt. (To fra Hedmark slektshistorielag har jobbet med ti gnr. i Veldre.)

Det ble litt diskusjon om utfordringer de kan støte på. Kart må være med både gamle og dagsaktuelle.

Skal vi starte rundt år 1865?

Det ble også en del diskusjon om vi trenger en prosjektleder/redaktør. Hvordan skal det organiseres?

Det viktigste for oss er å få oppdatert og fullstendiggjort den boka vi har. En utvidelse til å ta med generell Veldrehistorie er også ønskelig(!?)

Dette ble vi enige om:

  1. «EivindElstrand-gruppa» jobber videre. Eivind Elstrand tar sjøl ansvaret for tidspunkt for neste møte. Han har lyst til å ta en prat med Gunnhild Kolstad. Det er snakk om å sende ut et spørreskjema.
  2. Materiellet med de ti første gardene skal vær klart til neste møte.
  3. Sognegrensa er den Veldregrensa vi mener vi skal bruke.
  4. Vi avventer noe jobbinga med den generelle historiedelen. Knut Nordsveen må være med. Han kan mye og har svært mange bilder.
  5. Neste møte på Buttekvern ons. 26. feb. - 14

Randi Berit