Oppsummering fra bygdebokmøtet i Veldre historielag den 26.03.2014

Tilstede:

Fra styret: Odd Hemma, Steinar Krogstie, og Randi Berit Landgraff

Andre: Anders Ole Hauglid, Thorleif Kvisselien, Arne Hemma og Per Dobloug

Tema: Videre planlegging og arbeid med oppstart av nyskriving og oppdatering av Veldre bygdebok.

Odd gikk igjennom notatet fra forrige møte. Der var vi enige om at sognegrensa skulle være den for oss
gjeldende Veldregrense. Kart er nødvendig. Odd har funnet fram kart som han har
på Buttekvern. Han vil gjerne ha med seg Thorleif til å se på dem. Thorleif
hadde også med seg aktuelle kart. Det er en del utfordringer i forhold til
Slåttmyra og Ellefsetherhøgda. Vi tror vi har de kartene vi trenger.

Slektsgruppa til Eivind
Elstrand arbeider videre. De jobber for at alle skal lære å bruke systemet. De
har nytt møte 2. april. Det ble en liten diskusjon om
hvordan vi i Veldre historielag vil ha det. Vi må ha en god struktur. Det
antydes at vi bør innlede hvert nytt gardsnummer med et kart. Det bør være
enkelt å finne ut hvor garden/ bruket ligger.

Vi trenger noen til å lede
hele prosjektet og noen til å lede lokalhistoriedelen.

Vi må snakke med Jan Ove Holmen på nytt.

Når det gjelder lokalhistorie
må vi passe på at vi ikke blir for generelle, men holder oss til godt
Veldrestoff. Vi har tilgang til mye stoff og vi kan sette i gang å samle inn.
Det er mange som kan bidra og noen har stor kunnskap om lokalhistoria, bl.a.
Knut Nordsveen. Vi håper at han kan delta i dette arbeidet.

Det ble snakket en del om hva
og hvor mye som bør være med om håndverk og industri.

Dette ble vi enige om:

1.
Odd og Thorleif
ser sammen på kart og grenser (mellom kl. 11.00 og 14.00 lør. 29. mars)

2.
Hedmark slektshistorielag
har ikke sendt oss de utskriftene som de
har lovet oss. Vi må purre på dem.

3.
Vi må sette opp
en struktur over hvordan vi vil ha det. En helhetlig disposisjon er nødvendig.
Vi har et utkast som vi kan jobbe videre med.

4.
Thorleif tar
ansvar for stoff med industriell og håndverksmessig karakter i Furukretsen.

5.
Odd prater med
Jan Ove igjen.

6.
Neste møte på Multibygg ons. 23. april - 14

Randi
Berit