Oppsummering fra bygdebokmøtet i Veldre historielag den 23.04.2014

 

Tilstede:

Fra styret: Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Andre: Anders Ole Hauglid, Thorleif Kvisselien, Arne Hemma, Eivind Elstrand, Asgeir Sønsteby og Stein Sørum

Tema: Videre planlegging og arbeid med oppstart av nyskriving og oppdatering av Veldre bygdebok.

Odd gikk igjennom punktene «Dette ble vi enige om» fra forrige møte.

Odd og Torleif skulle sammen se på økonomisk kartverk den 29. mars. Det har de gjort. De har trukket opp det de mener er grensene til Veldre Sogn. Det er flott. Et tvilstilfelle var litt spesielt. Det gjaldt et bruk med bruksnr. 2 under Flisaker. Alle stedene omkring hører til hovedsognet.

Kartene ligger på Buttekvern. De kan sees der.

Etter purring så har de fra Hedmark slektshistorielag sendt utdrag fra det de har gjort. Det var noen kommentarer til dette.

Når det gjelder punktet om struktur på arbeidet, er det vanskelig å vite hvordan en skal gå fram. Det er mange som kan mye og det er mye som er skrevet fra før. Skal vi gjenta noe av det som er skrevet før? Skal vi henvise til andre skrifter? Vi må ikke miste det overordnede at stoffet skal være lokalt tilknyttet Veldre. Vi trenger en redaktør! Den planene vi har er et utgangspunkt for arbeidet. En mer detaljert struktur må på plass.

Jan Ove Holmen har sagt seg villig til å være med. Han kan komme og bli med på et møte den 13.mai.

Slektsgruppa til Eivind Elstrand arbeider videre. Terje Myhrvang fra Brøttum kommer. Han skal være med å se på modellen som gruppa bruker.

 

 

Dette ble vi enige om:

  1. Vi må få en pris på det som gutta fra Hedmark slektshistorielag har gjort til nå.
  2. Det må pekes ut personer som kan begynne å skrive på de ulike temaene. Til neste møte må alle se seg om etter gode skrivehjelpere. Vi har allerede noen forslag. Randi Berit drar i gang arbeidet med å skrive om skoleutviklingen i Veldre. Thorleif tar ansvar for stoff med industriell og håndverksmessig karakter i Furukretsen. Flere oppdrag ogpersoner må klargjøres til neste møte.
  3. Styret i historielaget ser spesielt på plan og struktur til neste møte.
  4. Randi Berit sender møtereferater og en foreløpig planstruktur til Jan Ove Holmen
  5. Neste møte på Multibygg tirs. 13. mai – 14, kl. 19.00

Randi Berit