Styret og noen grendemenn var samlet på Buttekvern for å komme fram til måter å verve flere medlemmer på. Det viktigste vi har er jo medlemmene. Det ble bestemt at vi gir bort 3 årbøker av eldre årgang til nye medlemmer. De som ikke hadde anledning til å komme av grendemenn, skal Leder Thorleif Kvissellien besøke for å informere. Samtidig vil han oppfordre flere veldringer til å levere stoff til årboka.

Fra venstre: Stein Sørum, Thorleif Kvissellien, Gerd Karin Nylund,Steinar Krogstie,

Johannes Brøndsløkken og Tor Hatterud. Sittend f.v. Lars Raknerud og Eli M. Holen.