Naturlostur søndag den 7. Juni 2015.

Det er en rundtur rundt Tomsetra, med historier om seterdrift og jernblestring.

NATURLOS: Hans Anders Haave.

 

Frammøte ved Brumund sag kl. 11:00 eller ved Sveum Handel kl: 10:45.

Bli med for en hyggelig tur tilbake i tiden.

Arr. Veldre Historielag