Hei

Litt info:

Det er åpent kontor i Ringsakervegen 17

mandag 22. juni kl. 11.00 – 14.00.

(ikke annonsert i avis)

Dette er siste åpningsdag før sommerferien.

Første etter ferien blir mandag 17. august kl. 11.00.

Ellers utgår årets busstur.

Vi har til hensikt å arrangere seterdag lørdag 8. august på Gammelskolla.

Mvh

Steinar Krogstie

(sekretær)