Veldre Historielag holder til på Kontorbygningen Nora Ringsakervegen 17 (3.etg.)

  Veldre Bygdebok kan lastes ned herSmile

 

Litt om oss i Veldre Historielag

Reinert Svendsen var jo en foregangsmann, og var grunnlegger for både Ringsaker Historielag (Moelv) 8.feb.1931 Veldre Bygdehistorie (Veldre Historielag) 5.juni 1931 og Brøttum Historielag 11.juni 1931.

 

Altså 3 historielag i løpet av 4 måneder i samme kommune stiftet av samme person, nemlig Reinert Svendsen. Stiftelsesmøte ble avholdt på Veldrom 5.juni 1931 og medlemskontingenten var kr. 1,00

Ringsaker Historielag engasjement aktiverte også noen her i Veldre som den gang vervet seg som medlem i Ringsaker Historielag og fungerte som grendemenn for dem. Derfor har også Ringsaker Historielag temmlig mange i sin medlems-stall som sokner til Veldre Historielags nedslagsfelt. Ringsaker Historielag ivret nok for at vårt lag også skulle våkne fra dvalen, og etter hvert ble det innkalt til et krisemøte i Veldre Historielag i 1985/86 på Simenstad der Marie Hveem tok på seg som leder. Hun fikk noen møter med Erik Skjeseth og innledet dermed et samarbeide om felles årbokutgivelse;- Slik at Veldre kunne være en delaktør i utgivelsen. Ringsaker Historielag hadde allerede gitt ut 8 årbøker alene da vi hetet oss på i en fellesutgivelse fra og med 1987 – Brøttum ble også med fra 1987.

Marie gjorde mye bra i sin tid som leder-fikk i gang laget fra mange år i dvale.

Disse historielagene ble etablert nesten samtidig

Nes 15.februar 1930, Furnes 23.November 1930, Ringsaker 8 Februar 1931, Vang 14.Mars 1931, Veldre 5.Juni 1931, Brøttum 11.Juni 1931, Stange 8.Juli 1931, og Løten 26.November 1934.

 Lagets første formann var Lars Storlien. Han satt som leder til rett før krigen; - og da tok Haavard Bukier Elstrand over. Arne Hagene valgt som leder i 1976-77, det var på denne tiden liten aktivitet. Da lå laget nede og uvirksomt i noen år. Det samme generasjonsskiftet opplevde nok også Ringsaker historielag, der det ble innkalt til krisemøte i 1978/1979 med Trond Røhnebæk i spissen. Han fikk fart på sakene sammen med Erik Skjeseth. For deres del resulterte dette i en gigantisk kampanje i medlemsverving som la grunnlaget for lagets vel 1500 medlemmer i dag. Dessuten kom de også ut med den første årboka i 1979.