Det er åpent kontor i Ringsakervegen 17

 

  • Mandag 20.09 kl.11.00-kl.14.00     Åpent kontor
  • Mandag   4.10 kl.18.00-kl.21.00    Åpent kontor
  • Mandag 18.10 kl. 11.00-kl.14.00   Åpent kontor
  • Mandag   1.11 kl. 18.00-kl.21.00  Åpent kontor