Det er åpent kontor i Ringsakervegen 17

 mandag 3. mai kl. 18.00 – 21.00.

 

Plan videre for arrangement utover året:

  • Mandag 7. juni kl. 18.00 – 21.00 Åpent kontor
  • Mandag 21. juni kl. 11.00 – 14.00 Åpent kontor
  • Søndag 27. juni Vandring langs Præstvegen, inkl. Pilgrimsgudstjeneste ved Tokstadfurua m.m. (det vil komme mer info i aviser)
  • Mandag 16. august kl. 11.00 – 14.00 Åpent kontor