Flytting av Veldre Historielag  6.10.2018

Vi ønsker å takke for god innsats i helga, gjelder slik sett også til de som vi ikke har e-post-adresse til.

I løpet av ca. 7 timer i går, og ca. 5 timer i dag, har vi fått flyttet alt av bøker, hyller, skap, kunstverk oa fra Buttekvern og Jølstad til Ringsakervegen 17. Det har gått utrolig bra, og alle har gjort en god jobb. Det har vært mye å gjøre, mange tunge løft, mye gåing i trapper oa.

Følgende har deltatt (håper jeg har fått med alle):

Svanhild og Odd Baardseth, Randi Berit og Magne Landgraff, Øyvinn Østvoll, Per Dobloug, Stein Sørum, Henrik Skåden, Nils Rønning, Hans Haakensveen, Per Svein Krogstie, Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund og undertegnede.

Kan bl.a. nevne: Odd stilte med traktor og henger og fikk fraktet alt fra Jølstad. Per Dobloug har fraktet kunstverk, og bistått med kjøring av henger oa. Thorleif har kjørt lift (innleid fra Brumunddal Elektro) og har fått kjent på hvor mye kg vi har av bøker etc., Magne har vært en racer til å gå trapper og bære opp esker, Gerd Karin var på Buttekvern tidlig i dag og gjorde rent der, osv.

Tusen takk til alle!

Mvh Steinar Krogstie

M: 948 26 068

fra venstre Hans Haakensveen, Øyvinn Østvoll og Thorleif Kvissellien

Thorleif i liften, Stein Sørum bærer bokhyller

Stein Sørum og Hans Haakensveen

 Steinar Krogstie og Thorleif Kvissellien

 Thorleif kjørte lift.

Det er mye som skal opp i 3.etg.

Thorleif i høgden.