Veldre historielag har avholdt årsmøte onsdag den 27.02.19. Helge Hagen sto for underholdningen. Johannes Brøndsløkken sang med.

Eli Holen gikk ut av styret etter flere års som varamedlem i styret. Odd Hemma ble utnevnt som æresmedlem etter mange år som leder og styremedlem. Tor Bøhmer hadde et interessant innlegg om arbeidet som pågår med ny bygdebok.

Bildet kan inneholde: 3 personer, folk som spiller musikkinstrumenter, gitar og innendørsBildet kan inneholde: 1 person, smiler, står og innendørs
Helge Hagen og Johannes Brøndsløkken      Eli Holen får blomster
 
 
Bildet kan inneholde: 1 person, stårBildet kan inneholde: 2 personer, personer smiler, folk som står og innendørs
 
Tor Bøhmer                                           Odd og Anne Hemma
ref:
Gerd Karin Nylund