Gerd Karin og Øyvinn Østvoll deltok på seminar om skogfinsk historie og kultur Fredag 12.Juli. Godt faglig innhold. og gode kulturelle innslag og ikke å forglemme måltidene. Lærerikt. Republikken Finnskogens flagg vaier under finnskogdagene.

 

                                                                                     Referent: Øyvinn Østvoll