Veldre Historielag arrangerer

Seterstevne på Øyongen
lørdag 10. august kr. 11.00 – 15-00.
 
En gammel tradisjon med seterstevne er tatt opp igjen.
Det blir historisk info om Øyongsetra oa., og litt kulturelt. 
Det blir servert rømmegrøt og kaffe m.m. 


 
 
 
Både for medlemmer og andre. Kr. 50,- pr person. Ta med stol.
Parkering på p-plass ved hovedvegen til Øyongen. Ca. 300m å gå derfra.

Velkommen!


Veldre Historielag