Veldre Historielag arrangerte sitt tradisjonelle førjulstreff på Veldrom onsdag 8. desember. Innbudt var æresmedlemmer, lagets skribenter i Årboka 2021, lagets hjelpere, samt styret. Totalt 19 personer deltok på en kald desemberkveld, kvelden før det igjen ble innført nye og strengere koronatiltak.

Lagets nestleder Gerd Karin Nylund ønsket velkommen, og takket de frammøtte for arbeidet som er nedlagt i løpet av året. Her kan nevnes arbeider med ominnredning av kontoret, oppsetting av nytt gjerde ved vestre inngang til kirkegården i Veldre, utdeling av årbøker, og jobbing med mulig ny bygdebok. Takk også for de som stod for vandring langs Præstvegen 27. juni, busstur til Hedalen lørdag 18. september, og bygdekvelden på Veldrom lørdag 30. oktober. Og til de som jobber i Utvandregruppa, inklusive kartgruppa, og de som deltar i Præstvegenprosjektet.

Det serveres tradisjonell julemat med ribbe og pølse, og riskrem med rød saus. Og videre kaffe og kake. Det ble servert ved bordet, og alle var plassert med 1 meters avstand.

Hovedtema for kvelden var at laget er 90 år i 2021. Laget ble stiftet på Veldrom 5. juni 1931. Lagets mangeårige leder, Knut Nordsveen fortalte om lagets opprinnelse og videre historie fram til i dag, med hovedvekt på de første 70 år. Det var en grundig og fin oppsummering av de viktigste hendelser opp gjennom årene.

Mye av æren for etablering av historielaget kan tilskrives den pensjonerte presten Reinert Svendsen. Svendsen hadde mange interesser, og var også ivrig lokalhistoriker, og han fikk etablert 3 lokalhistorielag i løpet av 4 måneder i kommunen, både i Ringsaker, Veldre og Brøttum. Svendsen arrangerte 5. juni 1931 møte på Veldrom, hvor man behandlet spørsmålet om et eventuelt lag for Veldre Bygdehistorie.

På møtet på Veldrom møtte det opp 10 ivrige veldringer, som gikk inn for å danne det som ble Veldre Historielag. Dette var lagets første og eneste medlemmer det første året. Medlemskontingent i starten var 1 krone. Antall medlemmer økte lite de første årene, og styreverv gikk på omgang mellom noe få.

I disse første årene, ble det utført et stort og viktig arbeid med registrering av alle gardsbruk og gamle navn og opplysninger knyttet til disse, og avskrift av materiale fra kirkebøker. Etter krigen ble interessen større blant folk flest, og det var prosjektet med bygdebok for Veldre det ble jobbet med. Prosessen tok sin tid, og i 1974 kom bygdeboka ut, ett bind på drøye 600 sider.

Etter utgivelse av boka ble det en periode med litt mindre aktivitet, som tok seg opp igjen på slutten av 1980-tallet. Ringsaker Historielag startet med utgivelse av årbøker i 1979. Fra og med 1987 ble Brøttum og Veldre Historielag med på utgivelser. Et annet stort felles prosjekt har vært utgivelse av Ringsakerbøker i 6 bind. Antall medlemmer i laget er nå i 2021 på i underkant av 400.

Lars Raknerud delte deretter ut en liten gave fra laget til medlemmer som har bidratt med å skrive artikler i årboka. Totalt har 9 medlemmer fra laget levert bidrag til årboka, og med totalt 13 ulike artikler. Og alle forfattere som var til stede, fikk mulighet til å fortelle kort om sine artikler. Uten å forringe de andre bidrag, er nok Knut Nordsveens artikkel om «Gammellykkjesvensken» den som er «årets høydare».

Veldre Historielag

v/ Steinar Krogstie

(sekretær)