Det ble avholdt årsmøte i Veldre Historielag, mandag 2.mars. Det var bra oppmøte, som ble holdt på MultiBygg sine lokaler.

Arnold Pettersheim underholdt oss, med sine memoarer fra bardom til teaterverden i Oslo. Det ble mye latter og god stemning. Etter underholdningen, ble det servert kaffe og kaker før årsmøte tok til.

 

Arnold Pettersheim

Gerd Karin overakte blomster til Arnold.

Del av frammøtte medlemmer.

Kåre Korsveien og Fridhjof Platou som morer seg.

 

Gerd Karin Nylund overrakte blomster til Johannes Brønsløkken for en god jobb i valgkomiteen.