Årsmøte Veldre Historielag
Veldre Historielag avholdt et forsinket årsmøte på Veldrom mandag 6. september. Årsmøtet blir vanligvis avholdt ca. 1. mars, men koronasituasjonen gjorde at en måtte utsette årsmøtet. Heldigvis var det ingen frasigelser av verv i styret, det var kun nødvendig med et par nye navn i valgkomiteen. 25 medlemmer deltok på årsmøtet. Lagets leder ønsket velkommen til møtet, og fortalte litt om bl.a. kommende arrangementer i høst, bl.a. busstur til Valdres og planlagt bygdekveld på Veldrom lørdag 30. oktober.
Laget har også åpent kontor i Ringsakervegen 17, to ganger i måneden Sekretær leste opp årsmeldinga for «annerledesåret» 2020. Året har vært sterkt preget av koronasituasjonen fra og med 12. mars 2020. Tross utfordringer med korona har vi avviklet noen aktiviteter, men litt færre møter og felles samlinger. Laget arrangerte bl.a. naturlostur til Mariendal Shoddyfabrikk og Brumunddal Ullvarefabrikk mandag 15. juni 2020. 37 personer møtte fram i det flotte sommerværet. Frammøte var i Mariendal, og der fortalte dagens eier Sveinung Høgetveit historia om eiendommen og shoddyfabrikken. Deretter dro forsamlinga ned til Brumunddal Ullvarefabrikk, der folk kunne kose seg med medbrakt kaffe ute i det fri, og høre Sveinung fortelle om fabrikkens historie. Og han formidlet historia på en glimrende måte ispedd mye humor, og besvarte spørsmål fra tilhørerne. Deretter var det omvisning inne i produksjonslokalene. Det er fortsatt produksjon i fabrikken Laget arrangerte også seterstevne, for tredje året på rad. Stevnet i år var på setervollen på Gammelskolla. Været var på vår side, og mye blide folk gjorde at det ble et svært vellykket arrangement. Totalt møtte det opp ca. 130 personer. Kari Herland Gropen og Karine Bogsti bidro med god informasjon om historia til Gammelskolla seter, og gjennomførte setervandring med mer utfyllende informasjon, og svarte på spørsmål fra deltakerne. Karine overrasket også med en flott framførelse av ei historie fra 1700-tallet, der hun spilte rollen som budeie på den tiden. Og det som ifølge denne historia ga navnet til Gjertrudfjellet. Kjell Erik Jakobsen bidro med fine musikkinnslag som fenget alle de fornøyde frammøtte. Laget vartet opp med bl.a. kaffe og boller. Kasserer gikk gjennom årsregnskapet for 2020. Tross mindre aktivitet fikk laget et greit overskudd også dette året. Antall medlemmer er ca. 385. Årskontingent holdes på samme nivå som tidligere, 300 kr.
Styret består av: leder: Fridthjof Tokstad Platou, nestleder: Gerd Karin Nylund, sekretær: Steinar Krogstie, kasserer: Lars Raknerud, og styremedlem Øivinn Østvoll. Varemedlemmer: Svanhild Baardseth, Leif Bjarne Steinbakken og Kåre Korsveien Valgkomiteens leder, Randi Berit Landgraff ledet det formelle valget, som gikk raskt for seg.
På årsmøtet bidro Carst & Jakobsa (Roy Carstens og Kjell Erik Jacobsen) med underholdning, sang og musikk og humoristiske innslag. Dette sammen med kaffe og hjemmebakt kringle, gjorde at det var god stemning og medlemmene hygget seg.