Referat fra møtet i Veldre historielag den 23. mai 2013

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning, Terje Nærlie, Eli Holen og Randi Berit Landgraff

Forfall: Sverre Krogstie og Hans Anders Haave

 

Sak nr.

23 – 2013        Godkjenning av innkalling.

                        Innkallingen ble godkjent

 

24 – 2013        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 8. april

                        Protokollen ble godkjent

 

25 – 2013        Godkjenning av protokollen fra styremøtet 15. april

                        Det blir gjort noen små endringer i protokollen

 

12 – 2013        Veldre bygdebok

Representantene fra Hedmark slektshistorielag som har begynt et arbeid med skriving av Veldre bygdebok ønsker et forslag til godtgjøring.

Vi finner det vanskelig å foreslå et beløp da vi ikke aner hvor tidkrevende arbeidet vil bli. De må komme med et forslag!

 

26 – 2013        Referat fra møtet i årbokutvalget 13. mai 2013

Kort sammendrag fra møtet: Jon G Fretheim tar over som leder etter Jon Dompidal.  Alle lagene var representert med innkalte personer. Årboka skal ha samme format og lay out som årets bok. Forsidebildet skal være av Per Granberg. Opplaget skal være som tidligere. Frist for innlevering av artikler til trykking er satt til torsdag 1.aug. Det ser ut til å bli nok stoff i boka

 

27 – 2013        Felleskontor med Furnes historielag

                        Vi inngår avtale med Furnes historielag om bruk av Stabburet på Buttekvern til

                          felles møtelokaler.  Det er innflytningsklart i august.

 

28 – 2013        Furu skole. Historisk materiell

                        Synnøve Eidsvoll ved Furu Steinerskole har invitert til et møte med oss, 

                          torsdag 6. juni. Det er snakk om at vi skal få ta over noe gammelt skoleutstyr.

                          Museum? Hvor skal det lagres?

 

29 – 2013        Arrangement sammen med Ringsaker historielag sommeren 2013

                        Det er snakk om busstur under Prøysenfestivalen. Slåttonn i Kusvea og 

                          slåttegraut. Dette skal tas opp på et felles møte med Ringsaker historielag den

                          4. juli. Hvis det skal være slåttonn i Kusvea, må det averteres slik at det

                          kommer noen og ser på.

 

30 – 2013        Markvandringer sommeren 2013

                        Søndag 16. juni: Houmbshøgda rundt  (Torleif Kvisselien)

                        Søndag 6. okt.: Tur i Torsæterområdet. Start på Brumundheim. (Odd Hemma

 og Stein Sørum)

 

31 – 2013        Busstur sammen med Furnes historielag 24. august 2014

                        Furnes arrangerer tur i år. Vi skal arrangere til neste år.

                       

32 – 2013        Arbeidsfordelingsplan

                        Vi har satt opp en foreløpig skisse over hvem som har hovedansvaret for de

 ulike arbeidsoppgavene til historielaget. Eget vedlegg (Kommer senere)

 

33 – 2013        Møteplan for sommeren og høsten

                        Vi har planlagt møter på disse datoene:

                        17. juni, 4. juli (felles med Ringsaker historielag), 12. aug., 9. sept., 14.okt., 11.

                          nov. og 9. des.