Referat fra møtet i Veldre historielag den 8. september 2014

 

 

 

Tilstede:Odd Hemma, Steinar Krogstie, Nils Rønning , Eli Holen og Randi Berit Landgraff

 

Forfall: Terje Nærlie, Hans Anders Haave og Magne Allergodt

 

 

 

Sak nr.

 

37 – 2014        Godkjenning av innkalling.

 

                        Innkallingen ble godkjent

 

38 – 2014        Godkjenning av protokollen fra styremøtet

 

Vi gikk igjennom referatet fra styremøtet den 27.mai, og protokollen ble godkjent

 

39 – 2014        Referat fra naturlostur til Tjuruverket 9. juni 2014

 

I overkant av 30 deltagere til turen møtte opp på Brumund Sag kl. 11.00 2 pinsedag. Været var strålende fint.

 

Turen gikk derfra med biler til Dempeni. Der parkerte vi og orienterte litt om historien til stedet. Derfra gikk turen inn til Tjuruværket og Verkensbakken, hvor de fremmøtte ble orientert om livet langt inne i allmenningen i gamle dager. Når plassene ble ryddet og hvem som hadde bodd der.

 

Kafferasten på tilbaketuren tok vi på en fin voll på Tjuruværket. Ales serverte fersk kringle. Alle deltagere fikk utdelt kart med avmerkede fortidsminner , hvor de kunne rusle rundt i terrenget for å se på restene av gammel aktivitet.

 

Til slutt så vi på restene etter den gamle dampsaga på Tjuruværket. Så gikk turen tilbake til bilen.

 

40 – 2014       Referat fra bussturen sammen med Ringsaker historielag, «I fælom hass Alf», 6. juli 2014

 

To busser fra Rudshøgda med Knut Nordsveen som guide i den ene og Erik Skjeseth i den andre. De stoppet ved barnehjemmet og meieriet i Løkendalen. Kjøret gjennom Flata til Brumunddal og tilbake til Prøysen og Hjelmstad. Det ble fortalt historier om Prøysen, bl.a. hvor han hadde hatt arbeid. En grei fin tur.

 

41 – 2014        Referat fra busstur sammen med Furnes historielag til Heidal 23. aug. 2014

 

Det var 58 deltakere med på turen. Guide var Einar Holen. Det var kafferast på Sjoa før turen gikk innover Heidalen. Det ble fortalt om gardene langs veien. Det var fokus på hvor store de var og hvor mye aktivitet det var før, og hvordan det var i dag. Reiste til Leirflaten. Middag ble servert på Nedre Ekre, i fjøset! De var også innom Bjølstadkapellet. Regnvær på turen, ellers en fin opplevelse.

 

42 – 2014        Referat fra årbokutvalgsmøtet 3. sept. 2014

 

Odd fortalte fra møtet, om datoer, sidetall, artikler, bilder og bokfarge. Se for øvrig referatet fra møtet. Den 23. okt. kommer bøkene fra trykkeriet. De blir kjørt til Graveriet. Vi må ha et grendemannsmøte like etterpå. Forslag: Mandag 27. okt. bak scena på Veldrom, kl. 19.00.

 

43 – 2014        Regionmøtet for historielagene på Hedemarken på Løten 23. okt.

 

Vi har ikke får invitasjonen ennå, men noen som kan, møter. Vi kommer tilbake til dette.

 

44 – 2014        Medlemsmøte sammen med Ringsaker historielag og Fugelseng legat medio oktober.

 

Det skal vises film om Arne Storlien og Fugelseng. Evt. flere filmer? Møtet skal være på Prøysenhuset. Forslag til dato: Tirsdag 14. okt.

 

45 – 2014        Referat fra møtet i prosjektgruppa for Veldre bygdebok 27.08.2014

 

Vi har ikke fått referatet ennå, men kort: Vi ble enige om å sende ut et motivasjons- og avklaringsskriv til alle skribentene/forfatterne som vil være med å skrive. Notatet bør sendes ut før 15. september. Torsdag 16. okt. skal vi ha et «kick off» møte på Buttekvern. Der blir det viktig å legge noen tydelige føringer på hvordan vi vil at skrivingen skal forgå. Dokumenter skal foreløpig legges inn på «Dropbox» (Nils kurser oss).

 

Når det gjelder slektsdelen, har de fått en utfordring. Slektsprogrammet TMG går ut og de må enes om et nytt program/hvordan de vil arbeide videre. Ett forslag er å ta i bruk programmet Embla. Denne gruppa skal ha møte den 10. sept.

 

46 – 2014        Møteplan for styret utover vinteren

 

                        Møtene blir på følgende mandager:

 

                        6. okt., 3. nov., 1. des., 5. jan., 2.feb. og årsmøte den 2. mars

 

47 – 2014        Kontordagene på Buttekvern        

 

                        Onsdag: 1. okt., 29. okt. og 26. nov

 

                        Lørdag: 27. sept., 25. okt., 29. nov., 6. des. og 20. des.

 

                        Kontortid alle dager: kl. 11.00 – 14.00