Referat fra styremøte i Veldre historielag den 11. april 2018 
 
Tilstede: 
 
Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Eli Holen og Steinar Krogstie
 
Forfall:   Svanhild Baardseth, Magnus Arvid Solstad og Hans Anders Haave
 
 
Sak nr. Sak  
 
20-2018 Besiktigelse av eventuelle nye kontorlokaler
 
Laget er tilbudt kontorlokaler i det gamle kontorbygget på Nora.  Lokaler i både 3. og 2. etg. ble befart kl. 18. Her er det mye ledige lokaler, og flere muligheter både for kontor og lager, og da mulighet for å samle alt på ett sted. Thorleif fikk et konkret tilbud av utleier (kr. 3.000,- pr mnd.) i 3. etg. 
 
Styret forflyttet seg videre til Buttekvern, hovedbygget, der resten av møtet ble avviklet. 
 
Det ble diskutert for og imot å leie lokaler på Nora. Det ble ikke tatt noen avgjørelse. Thorleif skanner tilbudet og sender til øvrige i styret. Saken tas opp igjen på neste styremøte.
 
 
21-2018
 
 
Godkjenning av referat fra møte 14.03.2018
 
Thorleif hadde kommentar til sak 12-2018 «Noen kommer, noen går»
 
Thorleif presiserer at Odd fikk tildelt en akvarell (ikke maleri) utført av Arne Løvstad.
 
Utdyping vedr sak 14-2018 «Årsplan»:
 
Det er Pilgrimsforeningen, som laget er med i, som står bak nevnte pilgrimsmesse.
 
Referatet ble godkjent med disse anmerkninger.