Referat fra styremøte i Veldre historielag den 4. juli 2018 
 
Tilstede: 
 
Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Eli Holen, og Steinar Krogstie
 
Forfall:   Svanhild Baardseth (ferie, sa fra på forrige møte)
 
Sak nr.  Sak
 
35-2018 Godkjenning av siste referater
 
Ingen anmerkninger
 
32-2018 Seterdag på Skvaldra (del av tidligere sak 14-2018)
 
Ifølge «turplan» fra Moelvmarkas Venner, har Ringsaker historielag tur til Hammerseterhøgda søndag 12. august (tema: «Krigshist. Rauskjørbua»). Det har også blitt noe feil på denne «turplanen», der seterarrangement er satt opp 30.09. Det er feil. Thorleif hadde med «turplanen».
 
Vi holder da fast på at vårt arrangement blir på lørdag, dvs.:
 
Tid/sted: lørdag 11. august kl. 11.00 på Skvaldra seter
 
Det var videre litt prat rundt arrangementet. Eli har ansvar for rømmegrøten, og innkjøp av bl.a. saft, sukker, flatbrød etc., og får med seg medhjelpere. 
 
Thorleif har ansvar for øvrige opplegg inkl avtale med evt. musikere oa. Vi ble enige om å kreve inn en liten sum (kr. 50,- pr person). Mulig vi kan få til «pakkesalg» av gamle bøker, til en fast pris.
 
Steinar / Nils får dette inn på hjemmesida. Etterskrift pr 07.07: Lagt inn på hjemmesida:
«Veldre Historielag tar opp igjen en gammel tradisjon med seterdag på Skvaldra seter.Tid: Lørdag 11. august fra kl. 11 til ca. kl. 16. Det blir servering av rømmegrøt og noe attåt, litt underholdning og aktiviteter. 
Ta av Åstdalsvegen til høyre ca. 300m etter avkjøringa til Skvaldra hyttefelt. Alle er velkomne! Ta med egen stol.  Kr. 50,- pr. pers.                      
OBS! Det har blitt feil datoer og temaer på «turplanen» som Moelvmarkas Venner har utgitt.»
 Det var prat på om vi skal ha annonse i RB. Vi legger opp til felles annonse for busstur og seterdag, i Ringsaker Blad torsdag 9. august. Gerd Karin, Lars og Steinar samarbeider om dette. 
 
I tillegg må vi ha «annonse» under «Ringsaker rundt» i Ringsaker Blad. Dette vil da komme i avisa samme dag, dvs. lørdag 11.08.
 
Tekst som sist: Evt prøve på å få RB interessert i omtale. Gerd Karin kontakter RB. Nytt 04.07: Aktuelt like før arrangementet i august.
 
 
33-2018 Busstur til Oscarshall og Grinakervev  (del av tidligere sak 14-2018)
 
Dato: søndag 26. august. Gjelder årlig busstur i lag med Furnes Historielag. 
 
Lars har sjekket litt mer vedrørende bl.a. tidsplan, buss og middag. Pris for buss ca. kr. 11.000,- + mva., litt avhengig av type/størrelse buss (50 / 58 pers.) Middag på Hadeland Gjestegård; vi går for kjøttkaker som meny, pris ca. kr. 175,- inkl. dessert. Evt mineralvann etc dekkes av hver enkelt.  Vi ble enige om pris på tur: kr. 650,-.
 
Ca. tidsplan: 
 
Avreise 08.30 fra biblioteket i Brumunddal.  Kl. 11.00 Start omvisning på Oscarshall. Avreise herfra ca. 12.15 – 12.30. Middag ca. kl. 13.30 – 14.30 på Hadeland Gjestegård Ca. kl. 15 Omvisning på Grinakervev Hjemme i Brumunddal mellom kl. 18 og 19.
 
Steinar / Nils får dette inn på hjemmesida. Etterskrift pr 07.07: Lagt inn på hjemmesida:
 
«Busstur til Oscarshall m.m.
 
Felles busstur blir arrangert søndag 26. august.  Avreise fra biblioteket i Brumunddal kl. 08.30. Omvisning på Oscarshall på Bygdøy kl. 11.00. Mer opplysninger: www.kongehuset.no
 
Middag på Hadeland Gjestegård på Gran. Omvisning på Grinakervev på Brandbu ca. kl. 15. Mer opplysninger, se «Gjøvikregionen turist»
 
Hjemma ca. kl. 18 – 19. Pris kr. 650,- pr stk. Påmelding til Gerd Karin Nylund, M: 470 20 718  E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen søndag 19. august. Først til mølla.»
 
 Som angitt under sak om seterdag: Vi legger opp til felles annonse for busstur og seterdag, i Ringsaker Blad torsdag 9. august. Gerd Karin, Lars og Steinar samarbeider om dette. Furnes historielag informeres før annonse legges ut.
 
20-2018 Eventuelt nye kontorlokaler
 
Del av tekst fra møte 20. juni:
 
Kai tilbød oss å leie 4 rom / kontorer + lagerrom, totalt ca. 52m2, til samme pris. I tillegg kan vi benytte stort møterom ved behov for møter, så fremt lokalet ikke blir leid bort til andre, og at slik bruk vil være inkl i pris. Vi gis også opsjon på å ta over leie av dette lokalet, dersom han får andre interessenter. 
 
Pris for total leie av alt areal da ble antydet til kr. 4.500,- pr. mnd. Vi antydet mulig leie fra ca. 01.10 i år. Vi ba om revidert forslag til leiekontrakt, for behandling på styremøte 20.06. Vi har mottatt nytt revidert forslag til leiekontrakt fra Kai på morgenen 20.06, videresendt fra Steinar til alle i styret rett etterpå.
 
Nytt 04.07:  Det var en lengre diskusjon om temaet.  Argumenter for og imot leie av nye lokaler. Dette er uansett ingen enkel sak. Men vi var enige om at det må avklares på møtet, og at vi alle må stå side om side når valg er gjort.
 
Trapp opp til 3. etg var tema. Trappa har håndløper på en side, «innside» der trappetrinn har svært korte inntrinn. Det bør være håndløper også på andre siden.
 
Det ble til slutt avholdt avstemning: 3 stk går for leie av lokaler i Ringsakervegen 17, og 2 stk stemte imot.    Steinar gir beskjed til Max Eiendom AS v/ Kai Rønning om at vi går inn for leie (3.000,- pr mnd), trolig da fra 01.10. Thorleif signerer avtalen etter ferien. 
 
En avventer oppsigelser til vi har det klart når vi kan være ute av eksisterende lokaler. Vi informerer også Furnes historielag om at vi kommer til å flytte fra Buttekvern. 
 
Etterskrift: Steinar har kontaktet Max Eiendom v/ Kai etter møtet, pr. e-post 05.07, og informert om vi går for leie av lokaler.
 
 
 
34-2018 Salg av bøker
 
Tekst fra møte 20.06: Ifølge Gerd Karin arrangeres årlig en torgdag i Brumunddal. Organisering via Biblioteket, utstillinger, salg etc. Kan være aktuell arena og mulighet for salg av bøker for laget. Gerd Karin forhører seg med leder på Biblioteket.
 
Nytt 04.07: Gerd Karin har vært i kontakt med leder på Biblioteket i Brumunddal. Hun fikk beskjed om at var noen på kulturkontoret i kommunen, som hadde med arrangementet å gjøre. Det tas kontakt vår 2019.
 
22-2018 Aksjon nye medlemmer
 
De som har blitt vervet som nye medlemmer nå i vår, og som har betalt kontingent, har fått flere årbøker i velkomstgave. Vi ble enige om at det blir sendt årbok med giro for nytt år til høsten. For nye medlemmer som blir vervet fra nå så betaler de kun ved utsendelse an ny årbok. Ekstra velkomstgave (årbøker) opprettholdes.
 
Eventuelt justering av kontingent vil være tema på neste årsmøte, og tas opp til diskusjon i forkant av årsmøtet.
 
 
36-2018 Grendekontakter
 
Det er flere av de eldre kontakter som trekker seg. Gjelder vel Jostein Granvold og Olav Gropen. Nye kontakter tas opp som tema på neste møte. Disse bør kalles grendekontakter og ikke grendemenn.
 
 
 
 
Neste styremøte: onsdag 12. september kl. 19.00 (Buttekvern)
 
Ref.: Steinar – 07.07.2018