Regnskap for 2013

Dette viser årsregnskapet for 2013.