Kontonavn Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Avvik
Salgsinntekter bøker mm 138 769,50 179 188,50 130 659,60 -40 419,00
Dialekttempen 12 955,00 23 700,00 62 050,50 -10 745,00
Salg fra stand 0 70 850,00   -70 850,00
Grasrotandel Norsk Tipping 0 360,55   -360,55
Bussturer 1 494,50 0   1 494,50
Andre tilskudd 25 863,00 0   25 863,00
Diverse inntekter 10 376,00 0   10 376,00
Annen renteinntekt 2 750,00 12 908,00   -10 158,00
Sum inntekter 192 208,00 287 007,05 192 710,40 -94 799,05
Naturlosutgifter 0 1 200,00   -1 200,00
Innkjøp av bøker 400 90 727,50 94 524,50 -90 327,50
Rekvisita/kontorutstyr 2 581,90 2 156,00   425,90
Innkjøp av Dialekttemp 63 437,75 48 832,50 56 145,19 14 605,25
Leie lokaler 9 637,50 21 640,00   -12 002,50
Inventar 0 2 683,00   -2 683,00
Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 657,50 0   1 657,50
Kontorrekvisita 2 209,50 1 084,45   1 125,05
Data/EDB Kostnad 0 10 737,00   -10 737,00
Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 7 947,50 0   7 947,50
Møte, kurs, Bevertning 5 199,25 4 007,10   1 192,15
Blomster og gaver 0 1 468,00   -1 468,00
Porto 3 500,00 850   2 650,00
Reiseutgifter 0 500   -500,00
Medlemskontingent andre organisasjoner 900 900   0,00
Forsikringspremie 2 692,00 2 415,00   277,00
Sum Utgifter 100162,9 189200,55 150669,69 -89037,65
Årsresultat for 2010     47772,71