STYRET:

Leder:

Odd Hemma gjenvalgt for ett år

Styremedlemmer:

Steinar Krogstie, gjenvalgt for to år

Randi Berit Landgraff, gjenvalgt for to år

Nils Rønning er ikke på valg.

Terje Nærli er ikke på valg..

Varamedlemmer:

  1. Eli Holen, gjenvalgt for ett år
  2. Hans Anders Haave, gjenvalgt for ett år
  3. Magne Allergodt, gjenvalgt for ett år.

Revisorer:

Andreas Sølvsberg, gjenvalgt

Arne Ingvar Dobloug, gjenvalgt

Valgnemd:

Tor Hatterud, gjenvalgt, blir ny leder

Stein Sørum, gjenvalgt

Asgeir Sønsteby, ny (rykket opp fra varamann)

Varamedlem til valgnemda:

Finn Kolden