Veldre historielag

Valgnemdas innstilling til årsmøte 7.Mars 2016

Valgnemda har ikke mottatt noen frasigelser av verv.(annonse i RB torsdag 11.02.16

Valgnemdas forslag til nytt styre:

 • Leder: Odd Hemma    gjenvalg, velges for 1 år
 • Styremedlem: Randi Berit Landgraff  ikke på valg
 • Styremedlem: Steinar Krogstie         ikke på valg
 • Styremedlem: Nils Rønning  gjenvalg velges for 2 år
 • Styremedlem: Eli Holen       velges for 2 år

Varamedlemmer:

 • Hans Anders Haave gjenvalg velges for 1 år
 • Magne Allergodt     gjenvalg velges for 1 år
 • Lars Raknerud       velges for 1 år

Revisorer:

 • Andreas Sølvsberg    gjenvalg
 • Arne Ingvar Dobloug gjenvalg

Valgnemd:

 • Leder: Tor Hatterud  går ut etter 3 år
 • Stein Sørum             gjenvalg/ny leder
 • Asgeir Sønsteby        gjenvalg
 • Finn Kolden     gjenvalg/ rykker opp fra varamann

Varamedlem til valgnemda:

 • Johannes Brøndsløkken     ny

Valgnemdas forslag i forbindelse med mulig godtgjørelse for foregående år:

Det innvilges ikke økonomisk godtgjørelse til styret for foregående år.