Årets busstur

Gjelder felles busstur med Furnes historielag, der Veldre er arrangør i år. Tidspunkt: søndag 28. august 2018.

En går for følgende program: Buss fra Brumunddal til Bygdøy, omvisning på Oscarshall på Bygdøy, tur  videre til Grinakervev på Brandbu. Deretter middag på Gran eller trolig helst på Lygnasæter. Hjemreise via Gjøvik. Det legges opp til at laget ordner med kaffe og noe å bite i, for eventuelt stopp før Oslo, evt kaffe ved ankomst Bygdøy.

Eli og Thorleif hovedansvarlige for videre planlegging.