Her er Bygdeboka for Veldre den er litt stor å laste ned!(2 til 3minutter avhengig av hastighet)

Trykk på boken: