Det var tittelen på et foredrag som professor emeritus Jan Eivind Myhre holdt på biblioteket i Brumunddal torsdag 31. mars. Arrangører var Utvandrermuseets venner og Veldre historielag i samarbeid med Ringsaker bibliotek. Myten om det fattige Norge er også tittelen på ei artikkelsamling der Jan Eivind Myhre er bidragsyter og redaktør, og boka tar for seg Norge på 1800-tallet. Men er det en myte at Norge var et fattig land på 1800-tallet? Ja, om man sammenlikner Norge med andre land i Europa og nord-Amerika så er det en myte. Det er hva boka og foredraget prøver å vise. Ifølge myten var Norge det nest fattigste landet i Europa og på mange måter et u-land.
I foredraget stilte Jan Eivind Myhre først spørsmål om hvem som påstår at Norge var så fattig og hvorfor de bygger opp en slik myte. Mange ulike aktører har hevdet at Norge var et fattigland. Både journalister, politikere, forfattere, akademikere, folk fra fagbevegelsen og andre har bidratt til oppbygging av myten. Hvorfor hevder de så dette? Ottar Brox sa en gang at "dette er en politisk kamp om historien". Noen har behov for en fattig fortid. Flere politiske partier hevder gjerne at Norge var så fattig og at det er deres politikk som har skapt velferdsstaten. Er det viktig å vise at dette er en myte? Ja, mente Jan Eivind Myhre, vi bør være forpliktet på historisk sannhet.
Han gikk så videre med å vise til det han kalte "det avanserte Norge". Norge hadde et stabilt og forutsigbart styre med ytringsfrihet og likhet for loven. Vi hadde en demokratisk grunnlov og var tidlig ut med å innføre en parlamentarisk statsskikk. Vi var et velutdannet folk med en høy grad av lesekyndighet. Landet ble relativt tidlig industrialisert og også helsevesenet ble utbygd på 1800-tallet. Vi hadde gode levekår og en stor del av befolkningen var med i ulke organisasjoner. Deltakelse forutsatte og skapte lese- skrive- og regneferdigheter og organisasjonene var demokratiske pådrivere. Norge hadde også gode muligheter for utvandring med skipsfart og folk som hadde råd til å utvandre. Alt dette må ses i forhold til tilstanden i andre land. Etter foredraget var det spørsmål og kommentarer fra tilhørerne som hadde møtt fram i et antall av ca. 35.