IMG 2058.red

GLADNYHET! Michael Oreld (i midten), prosjektleder for samfunn og gaver i Sparebankstiftelsen Hedmark, overrekker pengegaven til Veldre historielag ved styreleder Fridthjof T. Platou (t.h.) og nestleder Gerd Karin Nylund (t.v.). 
 

Veldre historielag har mottatt 150 000 kroner i gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark, for å løfte fram historisk ferdselsåre.

 
- Tildelingen er svært gledelig, og det er en anerkjennelse til det gode arbeidet som nå pågår med å fremme Præstvegen som nasjonalt kulturminne, smiler styreleder i Veldre historielag Fridthjof T. Platou takknemlig.
 
Hvert år deler Sparebankstiftelsen Hedmark ut betydelige beløp til ulike lag og foreninger, som bidrar til vekst og utvikling i tidligere Hedmark fylke.
 
Prosjekt «Præstvegen - et nasjonalt kulturminne»
Præstvegen er i dag nasjonalt kjent gjennom forfatterskapet til Alf Prøysen, og var en gammel ferdselsvei mellom Ringsaker og Veldre kirke. Veldre historielag tok våren 2021 initiativ til å etablere ei prosjektgruppe med mål om å løfte Præstvegen som et nasjonalt kulturminne.
 
- Hovedmålet med prosjektet er å øke ferdselen langs den lokale og regionale ferdselsåren. Og gjennom dette, formidle historien om Pilegrimsleden og husmannsvesenet i Innlandet, forklarer Platou.
 
Pengegaven fra Sparebankstiftelsen Hedmark er øremerket synliggjøring av prosjektet, og merking av kulturattraksjonene langs Præstvegen.
 
Tverrfaglig samarbeid
I tillegg til Veldre historielag består prosjektgruppen av Ringsaker menighet, Prøysens Venner, Ringsaker kommune, Visit Innlandet, Veldre pilegrimsforening, Brumunddal og Veldre menighet, Den norske turistforening og Ringsaker historielag.