Reinert Svendsen var en foregangsmann og grunnlegger for både Ringsaker historielag (Moelv) 8. februar 1931, Veldre Bygdehistorie (Veldre historielag) 5. juni 1931 og Brøttum historielag 11. juni 1931. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Veldrom 5. juni 1931, og medlemskontingenten var kroner 1,-. 
 
Ringsaker historielag sitt engasjement aktiverte også noen i Veldre som den gang vervet seg som medlem i Ringsaker historielag, og fungerte som grendemenn for dem. Derfor har Ringsaker historielag mange i sin medlemsstall som sokner til Veldre historielag sitt nedslagsfelt.
 
Ringsaker historielag ivret for at vårt lag også skulle engasjere seg. Det ble derfor innkalt til et krisemøte i Veldre historielag i 1985/86 på Simenstad, der Marie Hveem tok på seg lederrollen i laget. Hun og Erik Skjeseth i Ringsaker historielag innledet deretter et samarbeide om felles årbokutgivelse. Veldre historielag fikk være en delaktør i utgivelsen. Ringsaker historielag hadde allerede gitt ut åtte årbøker alene, da vi hetet oss på i en fellesutgivelse fra 1987. Brøttum historielag ble med fra 1987.
 
Marie Hveem fikk i gang engasjementet i Veldre historielag. Den første formannen var Lars Storlien. Han satt som leder til rett før krigen, og da tok Haavard Bukier Elstrand over. Arne Hagene ble valgt som leder i 1976-77. Laget hadde lavere aktivitet og var uvirksomt i noen år. 
 
Det samme generasjonsskiftet opplevde nok også Ringsaker historielag, der det ble innkalt til krisemøte i 1978/1979, med Trond Røhnebæk i spissen. Han fikk fart på sakene sammen med Erik Skjeseth. For deres del resulterte dette i en gigantisk kampanje i medlemsverving som la et grunnlaget for laget. De kom ut med den første årboka i 1979.
 
Disse historielagene ble etablert nesten samtidig:
Nes historielag 15. februar 1930, Furnes historielag 23. november 1930, Ringsaker historielag 8. februar 1931, Vang historielag 14. mars 1931, Veldre historielag 5. juni 1931, Brøttum historielag 11. juni 1931, Stange historielag 8. juli 1931 og Løten historielag 26. november 1934.