Skilt1.red.3
Den første kulturminneposten som blir avduket, er ved Veldre kirke. Foto: Dorin Moraru i Mjøsskigard AS.
 
I forbindelse med skilting av "Præstvegen - et nasjonalt kulturminne" inviteres små og store onsdag 29. november kl. 10.00 til avduking av det første skiltet og kulturminneposten ved Veldre kirke. 
 

Her markeres en milepæl i arbeidet med skilting av vegen mellom Ringsaker kirke og Veldre kirke - "Præstvegen". I alt skal 25 skilt settes opp for formidling av kulturopplevelser.

Historikk
Veldre historielag tok våren 2021 initiativ til å etablere ei prosjektgruppe med mål om å løfte Præstvegen som et nasjonalt kulturminne. Præstvegen, faret som ble utbedret til kjerreveg rundt 1765, er den korteste vegen mellom Ringsaker kirke og Veldre kirke i Ringsaker kommune, og er i dag nasjonalt kjent gjennom forfatterskapet til Alf Prøysen. Prosjektgruppa består av Ringsaker menighet, Prøysens venner, Ringsaker kommune, Visit ØstNorge, Veldre pilegrimsforening, Brumunddal og Veldre menighet, Ringsaker historielag og Veldre historielag.
 
Hovedmålet med «Præstvegen – et nasjonalt kulturminne» er å løfte Præstvegen som nasjonalt kulturminne, øke ferdselen langs den lokale og regionale ferdselsåra og gjennom dette formidle historien om Pilegrimsleden og husmannsvesenet i Innlandet.
 
Historieformidling til barn og unge
Kulturminnepostene skal også være en ressurs til kunnskap og opplevelser for barn og unge. Med moderne formidlingsformer er postene attraktive mål i undervisning i både barnehage og skole. Prosjekt "Præstvegen - et nasjonalt kulturminne" ønsker å skape interesse, engasjement og nysgjerrighet om kulturarven vår i alle aldre.
 
QR-koder
Det er tatt i bruk QR-koder på de 25 skiltene som kommer langsmed Præstvegen, for å informere om kulturminnene med tekst, bilder, lyd og video. Når du besøker severdighetene, finner du et skilt med informasjon om for eksempel bygninger, personer, gjenstander, sagn, historier og landemerker knyttet til stedet. QR-koden kan du skanne med mobiltelefonen eller nettbrettet ditt. Da hentes guiding og informasjon, på norsk, engelsk eller tysk, om kulturminnet du besøker. Du kan gå fra post til post, hvor nye kulturminner står for tur.
 
Vi håper at så mange barn og voksne som mulig har anledning til å delta på avdukingen av den første kulturminneposten ved Veldre kirke. Velkommen skal dere være!