Vandring i Byflaten
Referat av Øyvinn Østvoll for Veldre historielag
 
Onsdag 5. juni 2024 inviterte Veldre historielag til naturlostur i Byflaten, og 35 personer møtte opp ved Veldrom for å være med. Steinar Krogstie ledet an på turen og ga oss deltakere ei god og grundig orientering om utviklingen i Byflaten, eller Flaten som det opprinnelig het.
Flaten var en husmannsplass under garden By. I tillegg til By eide gårdene Skarløkken (Solstad), Koss og Grini grunn der hvor tettstedet vokste fram. 
 
Naturlostur_2.jpeg
 
Flatelva renner gjennom Byflaten, og vatnet her ble utnyttet til å drive kverner. Eldre folk husker ennå to kvernhus, som tilhørte hhv. Glestad og Grini. Senere vokste det fram ulike næringsvirksomheter langs elva. Her var det garveri, fargeri, meieri og brenneri. På døra til garveriet var årstallet 1818 skåret inn, så det er grunn til å tro at dette er av den eldste næringsvirksomheten på stedet. Veldre brenneri startet opp i 1843, noen måneder før Strand brenneri startet opp. Dette var trolig det første produsentsamvirkeforetak i Norge. I 1854 produserte brenneriet 310 898 potter = ca. 300 000 liter = 428 595 helflasker. I 1864 ble brenneriet flyttet ned til Nerkvern i Brumunddal. Tidlig i 1880-åra ble østre Veldre meieri etablert i Byflaten, og dette som et produsentsamvirke. Meieriet brant ned allerede i 1889 og ble ikke bygd opp igjen.
 
I tillegg til de nevnte virksomhetene var det også skredder, skomaker, smed og baker i Flaten. Fra 1850-åra var det handelsvirksomhet her. De mest kjente er nok A.O. Schjerpens landhandel og Veldre samvirkelag. A.O. Schjerpen startet sitt landhandleri tidlig i 1870-åra og Veldre samvirkelag startet opp i 1917. Rundt århundreskiftet ble det oppført bedehus i Flaten, og i 1915 ble Veldre gamlehjem åpnet. Begge ble oppført på initiativ av pastor Reinert Svendsen. 
 
O._A.jpeg
 
 
Bedehuset.jpeg
 
I 1911 ble Byflaten herjet av brann, og mange hus brant ned. Brannen var en katastrofe for mange, men også starten på en ny epoke for tettstedet. Perioden 1911-1925 ble en hektisk periode for Byflaten. 
 
Dette er ei stikkordsmessig oppsummering av den grundige orienteringen Steinar Krogstie ga til oss deltakere. Ennå har jeg ikke nevnt at vi også fikk høre om Kildal pensjonat, Kirkekretsen skole, Veldrom forsamlingslokale og en rekke husvær med beboere. 
Byflaten3.jpeg
 
Turen ble avsluttet med besøk på Veldrom. Her har Veldre historielag leid kontorplass, og det var omvisning i lokalene og servering av kaffe og kringle.
 
Steinar viste mange gamle foto fra Byflaten på storskjerm, og dette var noe som løsnet tungebåndet hos flere deltakere. Mange hadde mye å kommentere og Kjell Håkon Salicath, som var bestyrer på Veldre Alderssenter i nærmere tjue år, fortalte engasjert om historien til hjemmet. 
 
Naturlostur_befaring.jpeg